Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Đông Hải - Bạc Liêu
 • Bùi Thị Mỹ Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0947802264
  • Email:
   mytiensaobien@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0844004518
  • Email:
   nguyenthihoa298094@yahoo.com.vn
 • Lê Kim Huê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0827910001
  • Email:
   lekimhue1171@gmail.com